منشور اخلاقی باشگاه داران ورزشی

منشور اخلاقی باشگاه داران ورزشی


پایبندی به قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های ورزشی
صیانت از حقوق شهروندی و کرامت انسانی ورزشکاران و خانواده ها از سوی تمام کارکنان باشگاه
توجه به مسئولیتهای اجتماعی در قبال ورزشکاران و خانواده ها
رعایت اخلاق حرفه ای و عدالت در ارایه خدمات و پرهیز از تبعیض در آموزش و خدمات
حفاظت و صیانت از اطلاعات شخصی مشتریان
بکارگیری کارکنان و مربیان متعهد و متخصص و نظارت برگفتار و رفتار آنان در ارتباط با ورزشکاران و خانواده ها
توجه به سلامت جسمی و روحی ورزشکاران و جلوگیری از تجویز و مصرف داروهای غیر مجاز
پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی و آتش سوزی مکان باشگاه، تامین لوازم کمک های اولیه مکان باشگاه و کنترل بیمه ورزشی ورزشکاران
تامین مسائل امور رفاهی کارکنان، مربیان، ورزشکاران و خانواده های آنان از قبیل اتاق استراحت پرسنل، فضای مناسب برای استقرار خانواده های همراه ورزشکاران، سرویسهای بهداشتی و …
تامین بهداشت محیطی، تجهیزات و وسایل ورزشی و رعایت استانداردهای ورزش
حمایت از کارکنان و مربیان متعهد و وظیفه شناس#منشور اخلاقی باشگاه داران ورزشی

نوشته را با دوستان و همکارانتان به اشتراک بگذارید
  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه