صفحه اختصاصی شناسنامه ورزشی باشگاه و اماکن ورزشی سازمان ورزشی برند ورزشی فروشگاه ورزشی کلاس ورزشی خود را بسازید

فقط کاربرانی  که دارای صفحه های تائید شده حقیقی (نقره ای) و حقوقی که دارای تیک آبی هستند می توانند ثبت رویداد نمایند.

جهت ثبت کلاس شما باید دارای یک شناسنامه ورزشی با تائیدیه مربیگری باشید و یا دارای صفحه باشگاه تائید شده باشید در غیر اینصورت کلاس شما ثبت و تائید نخواهد شد