International Sports Developer Community

شبکه توسعه ورزش

این مجموعه جهت معرفی، توسعه و حمایت از اقشار مختلف ورزش کشور اعم از ورزشکاران ، قهرمانان، مربیان، داوران، مدیران، تولید کنندگان و فروشندگان ورزشی، سازمان ها ، ارگان ها و کلیه افراد و شرکت هایی که به نحوی در ورزش کشور فعال هستند می باشد، و با تلاش های بی وقفه و مستمر با هدف شکل گیری بستری در جهت کمک به ایجاد زیرساخت های ارتباطی که در راس آن جایگاه ورزشکار ، مربیان و تلاشگران عرصه ورزش مشخص و پر رنگ باشد طراحی و ارائه شده است.

International Sports Developer Community​

این مجموعه با عنوان موسسه سفیران ورزش و نگرش به شماره 50317 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کشور ثبت گردیده است. کلیه فعالیت های ما در دو بخش داخلی و بین المللی طبق استانداردهای ISDC بوده و دارای حقوق معنوی و کپی رایت تحت این برند جهانی می باشد.

می خواهید کسب و کار و برند ورزشی خود را توسعه دهید؟

همین حالا با لمس تکمه زیر شروع کنید