دسته: راهنما

شهریور 31
ساخت حساب کاربری

  دریافت فایل PDF 

شهریور 19
قوانین ارسال خبر و نوشته ها

قوانین ارسال خبر از سوی سازمان ها و ارگان های ورزشی عضو الف- تعاریف: کاربر:  شخصیت حقیقی است که در “شبکه توسعه ورزش” ثبت نام می‌کند. شبکه توسعه ورزش: فراهم کننده پلتفرم یا بستر انتشار و توزیع خبر و محتوا است. سازمان یا ارگان ورزشی: شخصیت حقوقی و یا کسب و کار فعال و دارای […]

شهریور 14
چگونه بیوگرافی ورزشی بنویسیم؟

هدف از نوشتن بیوگرافی ورزشی ارائه‌ی تصویر کامل و شفاف از تجربیات و توانایی‌های ورزشی‌تان است. از جزئیات مناسب، اثبات‌ها، تصاویر و واژگان مناسب استفاده کنید تا تاثیرگذاری بیوگرافی شما افزایش یابد