دسته: استعدادیابی

دی 06
چرا فرزندان ما نیاز به استعدادیابی ورزشی دارند؟

ما پاسخ متفاوتی نسبت به آنچه تا کنون شنیده اید برای این سوال داریم. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید مراحل استعدادیابی را مرور کنیم. بصورت خلاصه: بررسی سلامت جسمی و ناهنجاری های استخوانی آنتروپومتری (پیکرسنجی) بررسی ابعاد روحی و روانی و علاقه مندی بررسی فیزیولوژی ورزشی استعدادیابی ورزشی صرفاً با هدف شناسایی استعدادهای […]