دسته: مدیریت ورزشی

فروردین 03
مدیر ورزشی (منیجر) کیست؟

مدیریت در ورزش یک عامل بسیار مهم برای موفقیت و توسعه ورزشکاران است. مدیر ورزشی نقش مهمی در موفقیت ورزشکاران ایفا می‌کند ....

مرداد 22
زنجیره صنعت ورزش کشور

 هرگونه فعاليت ورزشي آماتور و حرفه‌ای كه باعث افزايش ارزش افزوده كالا و خدمات ورزشي را فراهم كند، صنعت ورزش نامیده مي‌شود.

مرداد 13
برندینگ در صنعت ورزش

قبل از اینکه به برند سازی در صنعت ورزش بپردازیم. بهتر است صنعت ورزش را بهتر بشناسیم. ورزش تنها پدیده اجتماعی است که در بین تمامی ملت‌ها زبان و قانون مشترکی دارد.