توضیحات

کمیته پیشکسوتان شبکه توسعه ورزش، متشکل از افراد متعهد و داوطلب برای حمایت از پیشکسوتان و بزرگانی که در عرصه ورزش کشور نقش آفرین بوده اند از مربیان، قهرمانان، مدیران و سایر حوزه های مختلف ورزش. این کمیته وظیفه برنامه ریزی و ایجاد فرصت های رفاهی، سرگرمی، حمایتی و پشتیبانی این جمعیت ارزشمند و سرمایه های تجربه و افتخار کشور را دارد

نوع سازمان
جغرافیای فعالیت
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید