زمینه فعالیت
مشاهیر ورزش
درباره من
  • کد شناسه وزشی
    IR10001372
  • نام و نام خانوادگی
    على جهانگیرزاده
  • نام و نام خانوادگی به انگلیسی
    ALI JAHANGIRIZADEH
  • زادگاه
    تهران
بیوگرافی ورزشی

على جهانگیرزاده


مربی و داور بین المللی ووشو


مشخصات فردی :على جهانگیرزاده - فرزند قاسم - متولد١٣٣٦ د ر محله رستم آباد شميران

1350 سال شروع فعاليت ورزشى در سن ١٤ سالى با ورزش كشتى ازاد و فرنگی

1351  آشنايى با كونگ فو توا و شروع تمرينات زير نظر بنيانگذار سبك

سال ١٣٦٠ شروع فعاليت در يكى از سبكهاى بسيار قوى كونگ فوى چينى بنام  چن توان و كسب دان ٧ دراين سبك

سال ١٣٦٢ سفر به كشور چين و آغاز تمرينات در سبك نانچوان زير نظر پروفسور( ووبين )

و مربيگرى ( لين وى) وسپس تمرين در سبكهای كوان دائو و سن جيگو

بیش  از ٢٠ مرتبه سفر به كشور چين و كسب مدارک رسمى از انستيتو پكن و انجمن پكن

دارنده مدرک مربيگرى و داورى بين المللى و دان ٥ بين المللى از IWF

٨ سال سرمربى تيم ملى ووشو ايران

1 سال مدير فنى تيم ملى ووشو ايران

1 سال رئيس كميته فنى تيم ملى فدراسيون ووشو ايران

در حال حاضر:

  • رئيس سبك نانچو
  • مسئول انجمن ووشو مدارس كشور
  • عضو كميته فنى فدراسيون ووشو جمهورى اسلامى ايران


#IR10001372

رشته های ورزشی
ویدئو آپارات