فقط کاربرانی  که دارای صفحه های تائید شده حقیقی و حقوقی که دارای تیک آبی هستند می توانند ثبت رویداد نمایند.

جهت ثبت کلاس شما باید دارای یک شناسنامه ورزشی با تائیدیه مربیگری باشید و یا دارای صفحه باشگاه تائید شده باشید در غیر اینصورت کلاس شما ثبت و تائید نخواهد شد

انتخاب نوع صفحه

انتخاب یک بسته

شناسنامه ورزشی (برنزی)

تومان۱۶۰,۰۰۰

ثبت پروفایل

اعتبار (365 روز)

گالری تصاویر، کاور، ویدئو منتخب

بیوگرافی ورزشی

اطلاعات ورزشی

رکوردهای ورزشی

راههای ارتباطی

شبکه های اجتماعی و ورزشی

دنبال کردن، اشتراک گذاری و گزارش

شبکه ارتباطات ورزشی

کد شناسه ورزشی

ثبت تیک آبی

تائیدیه ها (مربیگری، قهرمانی، داوری و ...)

صدور کارت شناسایی ورزشی (مجازی)

فعالسازی اشتراک های شبکه

قابلیت ارسال نوشته (مقالات و اخبار)

قابلیت ثبت رویداد

ویترین فروشگاه

سئو نام شما در گوگل

ثبت پروفایل بین المللی

صفحات ویژه

حاوی تبلیغات

شناسنامه ورزشی (نقره ای)

تومان۵۵۰,۰۰۰

ثبت پروفایل

اعتبار (365 روز)

گالری تصاویر، کاور، ویدئو منتخب

بیوگرافی ورزشی

اطلاعات ورزشی

رکوردهای ورزشی

راههای ارتباطی

شبکه های اجتماعی و ورزشی

دنبال کردن، اشتراک گذاری و گزارش

شبکه ارتباطات ورزشی

کد شناسه ورزشی

ثبت تیک آبی

تائیدیه ها (مربیگری، قهرمانی، داوری و ...)

صدور کارت شناسایی ورزشی (مجازی)

فعالسازی اشتراک های شبکه

قابلیت ارسال نوشته (مقالات و اخبار)

قابلیت ثبت رویداد

ویترین فروشگاه

سئو نام شما در گوگل

ثبت پروفایل بین المللی

صفحات ویژه

حاوی تبلیغات

شناسنامه ورزشی (طلائی)

تومان۷۳۰,۰۰۰

ثبت پروفایل

اعتبار (1080 روز)

گالری تصاویر، کاور، ویدئو منتخب

بیوگرافی ورزشی

اطلاعات ورزشی

رکوردهای ورزشی

راههای ارتباطی

شبکه های اجتماعی و ورزشی

دنبال کردن، اشتراک گذاری و گزارش

شبکه ارتباطات ورزشی

کد شناسه ورزشی

ثبت تیک آبی

تائیدیه ها (مربیگری، قهرمانی، داوری و ...)

صدور کارت شناسایی ورزشی (مجازی)

فعالسازی اشتراک های شبکه

قابلیت ارسال نوشته (مقالات و اخبار)

قابلیت ثبت رویداد

ویترین فروشگاه

سئو نام شما در گوگل

ثبت پروفایل بین المللی

صفحات ویژه

حاوی تبلیغات

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است