انتخاب نوع صفحه

انتخاب یک بسته

شناسنامه ورزشی (برنزی)

تومان۱۹۹,۰۰۰

ثبت پروفایل

اعتبار (365 روز)

گالری تصاویر، کاور، ویدئو منتخب

بیوگرافی ورزشی

اطلاعات ورزشی

رکوردهای ورزشی

راههای ارتباطی

شبکه های اجتماعی و ورزشی

دنبال کردن، اشتراک گذاری و گزارش

شبکه ارتباطات ورزشی

کد شناسه ورزشی

ثبت تیک آبی

تائیدیه ها (مربیگری، قهرمانی، داوری و ...)

صدور کارت شناسایی ورزشی NFC + QR

باشگاه مشتریان

قابلیت ارسال نوشته (مقالات و اخبار)

قابلیت ثبت رویداد

سئو نام شما در گوگل

ثبت پروفایل بین المللی

صفحات ویژه

حاوی تبلیغات

شناسنامه ورزشی (نقره ای)

تومان۶۸۰,۰۰۰

ثبت پروفایل

اعتبار (365 روز)

گالری تصاویر، کاور، ویدئو منتخب

بیوگرافی ورزشی

اطلاعات ورزشی

رکوردهای ورزشی

راههای ارتباطی

شبکه های اجتماعی و ورزشی

دنبال کردن، اشتراک گذاری و گزارش

شبکه ارتباطات ورزشی

کد شناسه ورزشی

ثبت تیک آبی

تائیدیه ها (مربیگری، قهرمانی، داوری و ...)

صدور کارت شناسایی ورزشی NFC + QR

باشگاه مشتریان

قابلیت ارسال نوشته (مقالات و اخبار)

قابلیت ثبت رویداد

سئو نام شما در گوگل

ثبت پروفایل بین المللی

صفحات ویژه

حاوی تبلیغات

شناسنامه ورزشی (طلائی)

تومان۹۹۹,۰۰۰

ثبت پروفایل

اعتبار (365 روز)

گالری تصاویر، کاور، ویدئو منتخب

بیوگرافی ورزشی

اطلاعات ورزشی

رکوردهای ورزشی

راههای ارتباطی

شبکه های اجتماعی و ورزشی

دنبال کردن، اشتراک گذاری و گزارش

شبکه ارتباطات ورزشی

کد شناسه ورزشی

ثبت تیک آبی

تائیدیه ها (مربیگری، قهرمانی، داوری و ...)

صدور کارت شناسایی ورزشی NFC + QR

باشگاه مشتریان

قابلیت ارسال نوشته (مقالات و اخبار)

قابلیت ثبت رویداد

سئو نام شما در گوگل

ثبت پروفایل بین المللی

صفحات ویژه

حاوی تبلیغات