تجهیزات و ابزارها: استپ

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است