تجهیزات و ابزارها: سازه های کراس فیت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است