تجهیزات و ابزارها: تشک اسفنجی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است