تجهیزات و ابزارها: بارفیکس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است