اطلس بدنسازی بانوان
تمرینات توان در ورزش
اطلس جامع پیلاتس
اصول مربیگری پرورش اندام