حقوق ورزشی به عنوان مجموعه ای از قوانین، حق و تکالیفی است که ناظر بر افراد حقیقی و حقوقی حاضر در صنعت ورزش می باشد. حقوق ورزشی به عنوان یک مفهوم نسبتا جدید ترکیبی از حقوق بین الملل خصوصی، حقوق تجارت بین الملل و حقوق قراردادهاست.

اهداف

اهداف حقـوق ورزشی چیست؟

  • آشنایی با وظایف و اختیارات قانونی در ورزش
  • آشنایی با جرائم و تخلفات ورزشی
  • آشنایی با  محدوده های قانونی فعالیت در ورزش
  • آشنایی با پیامدهای حقوقی جرائم و تخلفات ورزشی
  • آشنایی با تدابیر ضروری و لازم در رویدادهای ورزشی
  • ایجادمحیطی سالم، امن و بدون حادثه برای افراد فعال درورزش
نحوه ثبت و مشارکت

وکیل ورزشی

در صورتی که وکیل ورزشی هستید و یا در حوزه حقوقی و ورزشی فعالیت میکنید میتوانید پس از ثبت پروفایل ورزشی خود در قسمت پیوستن به ما گزینه وکیل ورزشی را بعنوان جایگاه شغلی ورزشی خود انتخاب کنید و پس از احراز هویت از طریق پشتیبانی در این بخش خدمات خود را ارائه دهید و به نشر دانش و توسعه حقوق ورزشی کمک نمائید

موسسه حقوقی

شبکه توسعه ورزش در راستای توسعه تیم حقوقی این شبکه و با هدف افزایش اطلاعات حقوقی کاربران در حوزه حقوق ورزش از فعالان این صنف دعوت می کند دفتر یا موسسه حقوقی خود را در قسمت سازمان ها و ارگان های ورزشی ثبت و تکمیل مدارک کنند