آنچه ما را متمایز میسازد

 • ثبت و معرفی مراکز استعدادسنجی تخصصی و باشگاههای فعال در این حوزه
 • ثبت کلیه مربیان و کارشناسان استعدادسنجی
 • برگزاری دوره های مبانی استعدادسنجی و دوره های تکمیلی استعدادسنجی تخصصی با همکاری واحدهای آموزشی معتبر
 • ارائه پنل آنتروپومتری به کلیه کارشناسان و مربیان مورد تائید برای ثبت اطلاعات مراجعه کنندگان و ارائه گزارش خروجی نرم افزاری
 • ایجاد بانک اطلاعاتی و پژوهشی با همکاری کلیه عوامل و سازمان های دارای صلاحیت
 • رایزنی و تبلیغات جهت قرارداد با سازمان ها و ارگان های کشوری و منطقه ای با پشتوانه طرح ملی و به عاملیت ارکان شبکه
 • تامین تجهیزات و امکانات از طریق تولیدکننده و وارد کننده مستقیم
 • تامین اعتبارات مالی از طریق زنجیره تامین دانش جهت توسعه مراکز
 • عقد قرارداد با سرمایه گزاران برای مشارکت در طرح های استعدادیابی
 • عقد قرارداد مدیریت ورزشی نخبگان حاصل از غربالگری استعدادها و تامین و حمایت تا سطوح قهرمانی
 • بیمه زندگی برای تامین آتیه اعضا با شرایط فوق العاده
 • بیمه مسولیت مدنی ویژه مراکز استعدادیابی و باشگاه های درگیر فرایند
ارکان های اصلی شبکه استعدادیابی

ثبت کارشناسان و مربیان استعدادسنجی

 1. کلیه مربیان و کارشناسان تربیت بدنی دارای گواهینامه استعدادیابی از سازمان های معتبر آموزشی می توانند برای مشارکت در این طرح ملی مشارکت داشته باشند برای این منظور ابتدا در قسمت پیوستن به ما > ثبت شناسنامه ورزشی، اقدام به ثبت شناسنامه خود نمائید و پس از دریافت کد شناسه ورزشی با کد مربوطه در اینجا مدارک تخصصی خود را ارائه دهید تا پس از بررسی تیک تائیدیه استعدادیاب ورزشی برای شما فعال و کارت صادر گردد.
 2. مربیان و کارشناسانی که فاقد گواهینامه های معتبر هستند می توانند پس از ثبت پروفایل خود در دوره های استعدادیابی ما شرکت کنند و پس از کسب صلاحیت و ارائه گواهینامه تائیدیه ایشان نیز فعال و کارت استعدادیابی صادر می گردد 

ثبت مراکز تخصصی استعدادیابی ورزشی

 

کلیه مراکز تخصصی استعدادیابی که دارای مجوزهای قانونی در این خصوص هستند می توانند در قسمت پیوستن به ما مرکز خود را در بخش سازمان ها ثبت کرده و سپس در قسمت همکاری با ما درخواست خود را ارسال نماید.

 

همچنین کلیه کارشناسان مرکز در سیستم ثبت و معرفی می گردند و پنل اختصاصی در اختیار ایشان قرار میگیرد.

ثبت اماکن ورزشی و باشگاههای استعدادیابی

 

باشگاه ها و اماکن ورزشی دارای استانداردهای مناسب از جهت فضا و تجهیزات نیز می توانند پس از ثبت محل خود در بخش اماکن ورزشی درخواست همکاری خود را اعلام کنند.

 

همچنین می توانند جهت تامین نیروی انسانی کارشناس درخواست دهند و یا نیروهای واجد شرایط خود را جهت کسب مهارت های لازم و دریافت گواهینامه اقدام نمایند.

برای ثبت خود بعنوان کارشناس، سازمان یا مرکز استعدادسنجی و یا باشگاه خواهان مشارکت در طرح اینجا درخواست دهید

توجه داشته باشید پیش از ارسال درخواست حتما صفحه شناسنامه (پروفایل) ورزشی جهت کارشناسان، صفحه اماکن ورزشی جهت باشگاه ها و صفحه سازمانی جهت مرکز استعدادیابی خود بسازید و سپس در این قسمت آن صفحه را ثبت کنید 

رویدادهای استعدادیابی ورزشی

رویدادهای استعدادیابی در کشور

کلیه رویدادهای آموزشی و فراخوان های استعدادیابی کشور در این بخش اطلاع رسانی می شود و افراد و سازمان ها می توانند از این پتانسیل استفاده نمایند

کمیته استعدادیابی ورزشی

کمیته استعدادیابی شبکه توسعه کشور

کمیته استعدادیابی شبکه توسعه کشور تیمی متشکل از کارشناسان و فعالان برتر این حوزه که داوطلبانه جهت رشد و توسعه این بخش راهگشا و  اختیار عمل در سیاست های پژوهشی، آموزشی و بررسی روند کشف، پرورش و حمایت تا قهرمانی و سلامت نخبگان را به عهده دارند.