برای ارتباطی سیستماتیک و پویاتر از قسمت ارسال پیام پیام خود را بگذارید

cropped-safiranlogo.png

سفیران ورزش

Get in Touch

General Enquires

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Advertise

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Complaints

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

iran-sport-dvp-safiran red line

شبکه توسعه ورزش

این مجموعه جهت معرفی، توسعه و حمایت از اقشار مختلف ورزش کشور اعم از ورزشکاران ، قهرمانان، مربیان، داوران، مدیران، تولید کنندگان و فروشندگان ورزشی، سازمان ها و ارگان ها و کلیه افراد و سازمان هایی که به نحوی در ورزش کشور فعال هستند می باشد.

دپارتمان صفحات
نشر دانش
خدمات و سرویس ها
راههای ارتباطی

حمایت مالی از ما جهت توسعه منابع ورزشی

QR Code

نماینده انحصاری ثبت کد شناسه ورزشی از کمپانی ISDC انگلستان