برچسب: مربی رسمی

مربی تائید شده
پروفایل با این نشان به منزله این است که مالک صفحه مدارکی دال بر مربیگری رسمی از یکی از فدراسیون های ورزشی کشور به دپارتمان پشتیبانی مربیان ارائه نموده است.
نکته 1: هر گونه ارسال مدارک جعلی و تقلبی که منجر به تائیدیه تیک آبی گردد قابل پیگیری قضایی می باشد و متخلف مالک صفحه خواهد بود و پلتفرم و تیم پشتیبانی تنها رویت مدارک را تائید میکنند بنابر این استناد قانونی ندارد و جهت امور حقوقی باید از مراجع ذیصلاح اصل مدارک استعلام شود.
نکته 2: سطح مربیگری درجه ممتاز، درجه یک، درجه دو، درجه یک در قسمت تائیدیه های مدارک درج خواهد شد و همچنین مدارک بین المللی از سازمان های معتبر
نکته 3: در صورت عدم داشتن مدارک مربیگری از یکی از فدراسیون های رسمی کشور و دارا بودن مدرک مربیگری بین المللی از یک فدراسیون خارجی معتبر، برابر مقررات فعالیت مربیگری در کشور فاقد اعتبار بوده و تیک آبی تعلق نمیگیرد و تنها در قسمت مدارک تائید شده رویت مدرک تائید می گردد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است