توضیحات

صفحه در حال ویرایش

سازمان جهانی اژدهای سرخ

https://www.instagram.com/international_red_dragon/

https://www.instagram.com/red_dragon_pro_fighters/

 

جغرافیای فعالیت
ویدیو آپارات
درباره تیم

ترکیب تیم مبارزان حرفه ای اژدهای سرخ
مدیر سازمان و سرمربی تیم : مسعود جعفری
مسئول تیم : فرزاد قادری
مربی اصلی تیم : مجید صدیق
مسئول امور اجرایی: احمد راستگو

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید