تجهیزات و ابزارها: تی آر ایکس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است