تجهیزات و ابزارها: توپ های تمرینی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است