کارت شناسایی ورزشی

کارت عضویت جهت پروفایل های تائید شده صادر می شود و علاوه بر داشتن ماهیت کارت شناسایی ورزشی این کارت در شبکه های کشوری و استانی در طرح های مختلف تخفیفی و اعتباری فعال می گردد که شبکه چتر حامیان ورزشی آنرا پوشش داده و توسعه این شبکه بصورت مستمر به اطلاع شما خواهد رسید. (بزودی می توانید کیف پول کارت خود را شارژ کنید و از شبکه باشگاهی، کلاس ها، فروشگاه و سایر بخش ها با تخفیف از خدمات و سرویس ها استفاده کنید)

ثبت و صدور کارت شناسایی ورزشی

  • چگونگی ثبت و صدور کارت شناسایی ورزشی
  • برای چه افرادی کارت صادر می گردد
  • چرا اقدام به درخواست کارت کنیم
  • مشارکت در توسعه خدمات
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

انواع کارت شناسایی ورزشی

شخص پس از ساخت صفحه پروفایل خود و اخذ تائیدیه هویت حقیقی (تیک آبی) در قسمت ذیل می تواند سفارش ثبت و صدور کارت دهد که هم بصورت فیزیکی و هم بصورت فایل می باشد

کلیه افراد پروفایل های خود را ثبت کرده و پس از تائید لیست افراد از سوی سازمان عضو ارسال می گردد و طرح پشت کارت طرح و صفحه ثبتی سازمان می باشد. بر روی این کارت ها از سوی سازمان خدمات درون سازمانی جهت اعضای مورد تائید سازمان فعال می گردد.

نحوه ارسال از سوی سازمان مربوطه و یا از سوی نمایندگان استانی ما خواهد بود

این کارت ها جهت کاربران سطح دایموند (دارای صفحه بین المللی) می باشد و از سوی پشتیبانی بخش بین الملل صادر می گردد

کارت شناسایی ورزشی (عمومی)

شخص پس از ساخت صفحه پروفایل خود و اخذ تائیدیه هویت حقیقی (تیک آبی) در قسمت ذیل می تواند سفارش ثبت و صدور کارت دهد که هم بصورت فیزیکی و هم بصورت فایل می باشد

کارت شناسایی ورزشی (سازمانی)

کلیه افراد پروفایل های خود را ثبت کرده و پس از تائید لیست افراد از سوی سازمان عضو ارسال می گردد و طرح پشت کارت طرح و صفحه ثبتی سازمان می باشد. بر روی این کارت ها از سوی سازمان خدمات درون سازمانی جهت اعضای مورد تائید سازمان فعال می گردد.

نحوه ارسال از سوی سازمان مربوطه و یا از سوی نمایندگان استانی ما خواهد بود

مخصوص سازمان ها و گروه های ورزشی، سبک ها، کمیته ها و انجمن های ورزشی، تیم های حرفه ای و آماتور، گروه های هواداری و …

کارت شناسایی ورزشی (بین المللی)

International Sport ID Card

این کارت ها جهت کاربران سطح دایموند (دارای صفحه بین المللی) می باشد و از سوی پشتیبانی بخش بین الملل صادر می گردد

مخصوص ورزشکاران حرفه ای و ورزشکارانی که در حوزه بین المللی فعالیت می کنند

باشگاه مشتریان

خدمات و سرویس های باشگاه مشتریان شبکه توسعه ورزش

  • .سرویس های ویژه جهت افراد خاص (پیشکسوتان | نخبگان | قهرمانان و نام آوران | مربیان و …)
  • خدمات شبکه به کاربران طلایی
  • تخفیفات درون شبکه ای و نرخ خدمات متفاوت
  • تخفیف اماکن ورزشی طرف قرارداد
  • تخفیف شبکه آموزشی
  • دسترسی به منابع علمی و بانک مقالات
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است